Bouwheer
Vrij Basisonderwijs Bellegem vzw


Architect
A3 ontwerpburo


Studiebureau
Studiebureel Boucherie


Locatie
Bellegem


Periode
2009-2010

Kleuterschool Bellegem

De opdracht voor Architectenbureau Vertriest bestond er in om naast de bestaande schoolgebouwen van de Vrije Basisschool in Bellegem, meerbepaald op het aanpalend terrein, een nieuwbouw kleuterschool te voorzien in relatie met de bestaande schoolomgeving. De nieuwbouw diende te beantwoorden aan de vraag naar 5 klassen, een vergaderzaal/leraarskamer, indien mogelijk een polyvalente zaal en de vereiste sanitaire ruimte en berging.

Een vrij grote speelzaal werd in lijn geplaatst met de vernieuwde straatgevel van de bestaande school en strekt zich uit over twee verdiepingen, waardoor in de zaal een imposante ruimtelijkheid ontstaat. Deze tweede verdieping of bovenbouw zweeft als het ware uit tot op het bestaand terrein als fysische verbinding tussen bestaand en nieuw gedeelte. Vervolgens werden er verschillende ‘klasboxen’, afgewerkt met een opvallende basiskleur, met een lichte richtingsverandering als het ware in de polyvalente zaal geschoven, parallel met de licht verdraaide straatlijn op die plaats.

De vaststelling dat het aanpalend terrein waarop de nieuwbouw diende voorzien te worden, zo’n 2,5 m lager gelegen is dan het bestaand terrein, dat bovendien het nieuw perceel zelf een vrij groot niveauverschil vertoont en dat het openbaar wandelpad tussen beiden ten allen tijde dient behouden te blijven, vormde bij dit project een grote uitdaging. Ondanks het 2,5 m lager gelegen terrein van de nieuwbouw bestaat toch een daadwerkelijke relatie tussen bestaand en nieuw terrein en is als het ware een ‘brug’ gecreëerd over het openbaar wandelpad. De klasboxen werden begrensd door opmerkelijk veel beglazing met een grote openheid en een constante interactie tussen enerzijds de klas en de weidse omgeving en anderzijds de klas en de aantrekkelijke speelzaal als gevolg. De klassen werden met een heel kleurrijke buitenpleister afgewerkt.