Erkenningen FOD Economie

Om overheidsopdrachten te mogen uitvoeren beschikt Furnibo over de nodige erkenningen:

Klasse 8 voor:

  • categorie├źn D (algemene aannemingen van bouwwerken)
  • ondercategorie D1 (alle ruwbouwwerken en het onder kap brengen van gebouwen)
  • categorie E (algemene aannemingen van burgerlijke bouwkunde)
  • ondercategorie E1 (moerriolen)

Klasse 5 (tot 1 810 000 euro) voor:

  • categorie G (algemene aannemingen van grondwerken)

Klasse 1 (tot 135 000 euro) voor:

  • ondercategorie categorie C1 (gewone rioleringswerken)
  • categorie V (installaties voor waterzuivering)

Download pdf erkenning