Erkenningen FOD Economie

Om overheidsopdrachten te mogen uitvoeren beschikt Furnibo over de nodige erkenningen:

klasse 7 (tot 5 330 000 euro) voor:

  • categorie├źn D (algemene bouwwerken)
  • ondercategorie D1 (ruwbouwwerken en het onder kap brengen van gebouwen)
  • categorie E (burgerlijke bouwkunde)
  • ondercategorie E1 (moerriolen)
  • categorie V (installaties voor waterzuivering)

Klasse 4 (tot 900 000 euro) voor

  • ondercategorie categorie G (grondwerken)

Klasse 1 (tot 135 000 euro) voor

  • ondercategorie categorie C1 (gewone rioleringswerken)

Download pdf erkenning