Digitalisering daagt ons uit

De bouwwereld digitaliseert razendsnel en doet het bouwproces wezenlijk veranderen. Furnibo heeft oog voor de waarde van samenwerking met specialisten in geïntegreerde oplossingen voor het beheer van de belangrijkste prioriteiten op het gebied van budgetten, tijd en risico’s. Als basis van dit beheer vormt BIM en 3D-modellering een oplossing. Dit instrument maakt dat alle relevante informatie gedurende het hele bouwproces wordt opgeslagen, gebruikt en beheerd in een digitaal (3D) gebouwmodel. Om BIM succesvol te ontplooien wordt er een BIM coördinator aangesteld, ook Furnibo biedt die mogelijkheid aan.

Om alle bedrijfs- en projectfuncties centraal te beheren en de informatiestroom optimaal te laten verlopen, maakt Furnibo gebruikt van een gepersonaliseerd ERP-systeem. Het beantwoordt onze  behoefte om tijd, budgetten, kosten en risico’s effectiever te bewaken en te beheren.