Werken in uitvoering op Westerpunt

Onze werf Westerpunt is gelegen op het strand van De Panne en brengt de nodige uitdagingen met zich mee. Niet alleen het ontwerp op zich is complex, maar ook het feit dat het project zich bevindt aan de rand van de zee.

Om de werken te kunnen blijven uitvoeren tot het laagste niveau van de funderingswerken tijdens vloed, werd er afgelopen week een grote metalen bak geplaatst. Deze bak heeft een belangrijke waarde in het voortgangsproces van de werf, want in andere situaties zouden dergelijk werken vertraagd of zelfs gestopt worden bij een stijgend waterpeil.

Deze bak die we in één dag tussen eb en vloed konden plaatsen, verankerd tegen het opdrijven op de buispalen, heeft ervoor gezorgd dat we een dure gesloten bouwput met damplanken konden vermijden.

Momenteel zijn we bezig met het construeren van een platform waarop we later onze bekisting kunnen plaatsen, zodat we beschermd zijn tegen het opkomend water bij hoogtij. Deze constructie bestaat uit valse putten waarop I-profielen komen met daarbovenop betonnen prefab platen die volledig met elkaar verbonden zijn en zo één groot geheel vormen.