Gierzwaluwen vinden hun thuis in het hart van het Suikerpark

Bij de renovatie van de Incubator, creĆ«erden we een toevluchtsoord voor deze prachtige vogels aan de hand van ingebouwde nestkastjes aan de noordgevel van het gebouw.

Om de gierzwaluwen te attenderen op de nestjes, worden er af en toe lokgeluiden afgespeeld. Uiteraard zijn andere vogelsoorten ook welkom, we hebben alvast de eerste bewoners gespot.

Samen bouwen aan iets moois... waarbij biodiversiteit eveneens centraal staat.