CWXRM

De provincie West-Vlaanderen zet het verhaal voort van de tijdelijke installatie die in 2018 in dit provinciedomein te zien was. ComingWorldRememberMe (CWXRM) bracht toen het verhaal van 600.000 beeldjes – 600.000 namen, een verwijzing naar het aantal slachtoffers van de Eerste Wereldoorlog op Belgische bodem. Met deze permanente en gelijknamige installatie die op 10 juli opent, geeft Koen Vanmechelen de slachtoffers een definitieve plaats in onze geschiedenis, ons heden en onze toekomst.

Het grote ei staat terug centraal. Hieruit rollen de beeldjes, op een organische manier, bijna als tijdens een geboorte. De sculpturen zijn de kinderen van een gescheurde wereld. Het geheel vormt de wereldkaart, alle continenten met elkaar verbonden.

De beeldjes zelf vormen de sokkel. Ze ondersteunen elkaar, staan op elkaars schouders, de groten schragen de kleintjes. Het moederei kan gezien worden als de massa, de beeldjes als de energie die uitwaaiert naar en over de wereld. Stuk voor stuk zijn de beeldjes - en de slachtoffers waar ze voor staan - ambassadeurs van de onuitroeibare hoop op een andere en betere wereld. Wat kapot is, kan hersteld worden.

De definitieve installatie werd uitgevoerd in opdracht van de provincie West-Vlaanderen door bouwbedrijf Furnibo nv uit Veurne.