Afbraakwerken Kaboog

De eerste fase afbraakwerken is voltooid ifv nieuw te bouwen schoolgebouw.

Terrein ligt bouwrijp om binnenkort te starten met de paalfunderingen.