Waterzuivering

Furnibo heeft heel veel ervaring in het uitvoeren van waterzuiveringsinstallaties zowel voor Aquafin als voor private, industriële opdrachtgevers. Het gaat hier vooral om het bouwen van pompstations, bufferbekkens, RWZI’s etc. Zowel de uitvoering van het deel burgerlijke bouwkunde als de volledige elektromechanische uitrusting van de constructies kent voor Furnibo geen geheimen.